NAUČNO IZRAČUNAVANJE

Naučno izračunavanje je multidisciplinarna oblast koja se fokusira na rešavanje praktičnih problema u naučnim i inženjerskim disciplinama. Kao što često važi za discipline čiji je razvoj vođen zahtevima rešavanja praktičnih problema, ovo nije homogena oblast sa jasnim granicma. Ipak, može se uočiti jedno šire jezgro znanja koje pre svega obuhvata numeričke metode raznovrsnih namena, a neretko i metode stohastičke simulacije. Pod ovu oblast je moguće podvesti i metode simboličkog izračunavanja i druge metode koje služe za rešavanje problema u naučnim i inženjerskim disciplinama se mogu podvesti pod ovu oblast.

Pomenuta multidisciplinarnost naučnog izračunavanja se ogleda u primeni znanja iz različitih oblasti matematike i računarstva, ali i oblast kojoj rešavani problem pripada, što može biti fizika, hemija, biologija, građevina, geodezija, mašinstvo, rudarstvo, arheologija, sociologija, lingvistika, itd. Sve navedeno čini ovu oblast izazovnom, ali samim tim i izuzetno zanimljivom, raznovrsnom i nadasve primenljivom.

Nastavnik:

Asistent:

Predispitne obaveze:

 • Projekat: 25 poena
  Tema za projekat se samoinicijativno predlaže ili sa bira sa spiska raspoloživih tema. Spisak raspoloživih tema će biti dostupan u poslednjoj nedelji marta. Teme koje se predlože samostalno pre ovog roka nose dodatnih 5 poena.

  Projekat se može braniti nezavisno od roka u kojem se polaže završni ispit.
  Termini odbrana će biti istaknuti na strani sa obaveštenjima.

  Ovde možete pronaći teme za projekte od ranijih godina: školska 2018/19 , školska 2017/18 , školska 2016/17

  Ovde možete pronaći teme za tekuću školsku godinu: školska 2019/20

Završni ispit:

 • Teorijski deo: 45 poena (prag: 20 poena)
 • Praktični deo: 30 poena (prag: 10 poena)

Literatura:

Svi materijali biće objavljivani na GitHub repozitorijumu materijali-sa-vezbi u okviru organizacije matf-ni na servisu GitHub.

Uvod (cas-01)

 • NumPy biblioteka
 • Matplotlib biblioteka
 • Pandas biblioteka

Aproksimacija funkcija - aproksimacija u srednjekvadratnom smislu (cas-02-03)

 • Rad sa matricama, norme i uslovljenost matrica
 • Rešavanje preodređenih sistema jednačina
 • Linearna regresija
 • Linearna regresija sa težinama
 • Grebena regresija

Aproksimacija funkcija - Furijeove transformacije (cas-04-05-06)

 • Osnovni pojmovi
 • Obrada signala
 • Obrada zvuka
 • Obrada slike
 • Konvolucija

Numerička linearna algebra (cas-07-08-09-10)

 • Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori
 • Analiza glavnih komponenti
 • Problemi rangiranja (PageRank &LexRank)
 • Dekompozicija matrica (LU & QR & SVD)
 • Sistemi preporuka
 • Retki sistemi

Matematička optimizacija (cas-11-12)

 • Optimizacija sa ograničenjima
 • Optimizacija bez ograničenja
 • Lokalna pretraga
 • Metoda promenljivih okolina
 • Simulirano kaljenje, tabu pretraga i iterativna lokalna pretraga
 • Grananje sa ograničavanjem

Dodatna literatura:

Zahvaljujemo kolegi Stefanu Miškoviću za pomoć oko materijala vezanih za optimizaciju.

SEPTEMBAR3 rok - rezultati

Na ovoj adresi možete pronaći rezultate Septembar3 ispitnog roka.

26. 09. 2020.

Završni projekti - SEPTEMBAR1 i SEPTEMBAR2 i SEPTEMBAR3 ispitni rok

Raspored odbrana projekata se može pronaći na ovoj adresi.

12. 09. 2020.

SEPTEMBAR2 rok - rezultati

Na ovoj adresi možete pronaći rezultate Septembar2 ispitnog roka.

12. 09. 2020.

SEPTEMBAR1 rok - rezultati

Na ovoj adresi možete pronaći rezultate Septembar1 ispitnog roka.

29. 08. 2020.

Završni projekti - SEPTEMBAR1, SEPTEMBAR2 i SEPTEMBAR3 ispitni rok

Rok za predaju završnih projekata za preostale isptine rokove je produžen do 7. septembra.
Informacije o proceduri predaje projekata su prosleđene svim studentima na adrese sa sistema Hipatija.

28. 08. 2020.

Završni projekti - SEPTEMBAR1 i SEPTEMBAR2 ispitni rok

Rok za predaju završnih projekata za SEPTEMBAR1 i SEPTEMBAR2 ispitni rok je 1. septembar.
Informacije o proceduri predaje projekata su prosleđene svim studentima na adrese sa sistema Hipatija.

15. 08. 2020.

JUN2 rok - rezultati

Na ovoj adresi možete pronaći rezultate Jun2 ispitnog roka.

04. 07. 2020.

Završni projekti - JUN1 i JUN2 ispitni rok

Rok za predaju završnih projekata za JUN1 i JUN2 ispitni rok je produžen do 7. jula.

29. 06. 2020.

JUN1 rok - rezultati

Na ovoj adresi možete pronaći rezultate Jun1 ispitnog roka.

24. 06. 2020.

Završni projekti - JUN1 i JUN2 ispitni rok

Završni projekti za JUN1 i JUN2 ispitni rok se mogu predati do 30. juna.
Odbrana projekata je planirana za 11. i 12. jul, raspored odbrana će biti naknadno istaknut.

20. 06. 2020.

Teme za završne projekte

Na ovoj adresi možete pronaći spisak tema za projekte u školskoj 2019/20. godini i smernice za njihovo prijavljivanje i odbranu.
Tema za projekat može se prijaviti do 31. maja.

06. 04. 2020.

Nastava na daljinu

Zbog trenutne situacije, nastava na kursu Naučno izračunavanje će se izvoditi na daljinu, kroz video lekcije, smernice za čitanje i predloge zadataka za vežbu. U planu je korišćenje platforme Zoom pa je molba za sve vas da je instalirate i isprobate kako radi.
O svim aktivnostima obaveštavaćemo vas redovno putem zvaničnog sajta i pošte na sistemu Hipatija.

15. 03. 2020.

Vežbe 10.03.2020.

Zbog prehlade, čas vežbi predviđen za 11.03.2020. neće biti održan.
Hvala svima na razumevanju.

09. 03. 2020.

Početak letnjeg semestra

Dobrodošli na kurs!

05. 02. 2020.